Union Académique Internationale

International Conference - Trobada Internacional d’estudis sobre Arnau de Vilanova

Back to activities
| Ateneu Universitari Sant Pacià (Barcelona)

5 October 2021

16.00 h - Official welcome Dr. Armand Puig, rector de l’AUSP, i representant de l’IEC Presentació del CFTMC

16.30 h - Presentation of the CFTMC Jordi Gayà, Jaume Mensa, Alexander Fidora Memòria dels estudis arnaldians en els darrers 10 anys. Report on Arnaldian studies in the last 10 years: Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia (Jon Arrizabalaga), Arnaldi de Villanova Opera Theologica (Jaume Mensa), ArnauDB (Sebastià Giralt)

17.00 h Conférence inaugurale / Opening lecture: Francesco Santi (Università di Bologna), Arnau de Vilanova. Testi e contesti

6 October 2021 16.00 h - 18.00h

Primera sessió / First session

Sebastià Giralt (Universitat Autònoma de Barcelona) : Nous comentaris a algunes de les“Medicationis parabole” d’Arnau de Vilanova

Sergi Grau Torras (Universitat Autònoma de Barcelona) & Celia López (Universidad de Granada) : El “Libellus de confortatione visus secundum sex res non naturales” atribuït a Arnau de Vilanova.

Fernando Salmón (Universidad de Cantabria) : Revisiting the Arnaldian authorship of the “Commentary on ‘De morbo et accidenti’”

Jordi Bossoms i Costa (Universitat Autònoma de Barcelona) : D’Hipòcrates a Arnau de Vilanova? Aproximació a l’“Abbreviacio regiminis acutorum”

18.30h – 20h Segona sessió / Second session

Josep Alanyà (Arxiu de la Catedral de Tortosa) : Els documents arnaldians de l'Arxiu Capitular de València i de Santa Maria la Major de Morella

Theo Falke (Leiden) : The censure of Arnau de Vilanova in August 1300.

Rafael Ramis Barceló (Universitat de les Illes Balears, IEHM) : Referències esparses a Arnau de Vilanova durant l’època moderna: materials d’estudi

7 October 2021 16h – 18h Tercera sessió / Third session

Maria Cabré (Universitat de Girona) : La transmissió textual del “De mysterio cymbalorum Ecclesiae” d’Arnau de Vilanova

Barbara Scavizzi (Gubbio), Osservazioni sui destinatari del “Tractatus epistolarum christini”

Jaume Mensa i Valls (Universitat Autònoma de Barcelona, Institut d’Estudis Catalans) : La crítica de Henry of Harclay al càlcul apocalíptic arnaldià

Antoine Calvet (París) : La présence du médecin alchimiste le pseudo-Arnaud de Villeneuve dans le manuscrit de la Bibliothèque de l'Arsenal, 2872 (15e siècle) : médecine, alchimie, philosophie

18.30h – 20h Quarta sessió / Fourth session

Jaume de Puig (Institut d’Estudis Catalans) : La recepció d'Arnau de Vilanova en l'erudició francesa del segle XIX

Maria Cristina Pascerini (Universidad Autónoma de Madrid, IULCE) : La recepción de Arnau de Vilanova en Menéndez Pelayo

3 November 2021 En ligne 16h – 19h

Cinquena sessió /Fifth session

Debat / Discussion

4 November 2021 [hybrid session]

Sessió de cloenda / Closing session (Ateneu Universitari Sant Pacià, Aula Magna)

17.00 h : Salutació / Welcome by Dr. Armand Puig, rector de l’AUSP

17.15 h : Crònica i conclusions / Chronicle & conclusions by Jaume de Puig & Jon Arrizabalaga

17.30 h : Conferència de clausura / Closing conference by Michael R. McVaugh (The University of North Carolina at Chapel Hill) : The “Nachlässe” of Arnau de Vilanova

18.15 h : Cloenda / Closing words

Inscription : congressos@edusantpacia.cat

Location

Ateneu Universitari Sant Pacià, Aula Magna
C/ Diputació, 231
08007, Barcelona